NGJARJET

Ngjarjet kulturore që mbahen në Prishtinë mund ti gjeni në vijim.

Klienti: US Embassy

Salla : Aries

09:00 - 16:00